Witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zachowicach!

 

 

ks. Stanisław Kulig
proboszcz

Szczęść Boże!

Parafię tworzą następujące miejscowości: Czerńczyce, Kamionna, Mirosławice, Siedlakowice i Zachowice.

Czerńczyce to wieś wielodrożnica, czyli charakteryzująca się wieloma krętymi uliczkami. W północnej części wsi znajduję się zespół dworski, który powstał ok.1735 r. Pozostałe zabudowania na terenie wsi zarówno mieszkalne jak i gospodarcze pochodzą z XIX w. Na wschodnim krańcu wsi, przy drodze prowadzącej do Mirosławic postawiono w 1972 r. kapliczkę w formie krzyża na cokole z kamienia. Kapliczka została wzniesiona na pamiątkę osiedlenia się ludności na tych terenach w 1945 r.

Mirosławice to wieś wielodrożnicowa wraz z zespołem dworskim (dawniej Mirosławiczki), położona przy drodze przelotowej, rozwidlającej się od Wrocławia w kierunku na Świdnicę i Sobótkę, przecięta przepływającą rzeką - Czarną Wodą.

Kamionna to z kolei wieś ulicówka (wieś, której domy stoją w dwóch zwartych szeregach po obu stronach drogi). Szczególnym miejscem we wsi jest figura św. Jana Nepomucena, wyrzeźbiona w stylu barokowym przez nieznanego artystę.

Siedlakowice wieś o charakterze ulicówki. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi już z 1245 r., jednak zachowany do dnia dzisiejszego dwór pochodzi dopiero z połowy XIX w. Na początku XIV w. w Siedlakowicach znajdował się kościół parafialny, przemianowany w 1597 r. na kościół filialny.

Zachowice wieś wielodrożnica. Teren miejscowości jest od bardzo dawna zasiedlony, o czym świadczy fakt, że na zachód od wsi przy eksploatacji piasku odkryto cmentarzysko, w którym były groby pochodzące z czasów kultury łużyckiej ok. XIV w. p.n.e.).

 

Oznacza to, że Matka Jezusa bezpośrednio po zakończeniu swojego ziemskiego życia dostąpiła radości oglądania Trójcy Świętej, do której zbliżyła się najbardziej ze wszystkich ludzi.

Omawiany dogmat nie mówi nic na temat śmierci Maryi, pozostawiając ten problem teologom do rozważań. Są zresztą tylko dwie możliwości:

1. Jeśli Maryja zmarła to chwała wniebowzięcia poprzedzona była zmartwychwstaniem i wszystkie te wydarzenia musiały nastąpić w krótkich odstępach czasu.

2. Jeśli natomiast nie umarła, to wniebowzięcie zostało dokonane w momencie zakończenia jej doczesnego życia, wówczas jednak nie można mówić o śmierci, ale jedynie o zaśnięciu.