√ SZYBKI KONTAKT

Parafia Wniebowzięcia NMP
Zachowice, ul. Słoneczna 6
55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71 / 316 87 72
e-mail: parafia@parafia.zachowice.pl
Historia parafii

Historia parafii pod wezwaniem WNMP w Zachowicach to nie tylko historia Kościoła parafialnego i filialnego, ale także historia miejscowości, które wchodzą w skład parafii i dzięki swoim mieszkańcom tworzą parafialną społeczność. Parafię tworzą następujące miejscowości: Czerńczyce, Kamionna, Mirosławice, Siedlakowice i Zachowice.

Kapliczka w formie krzyża na cokole z kamienia Czerńczyce to wieś wielodrożnica, czyli charakteryzująca się wieloma krętymi uliczkami. W północnej części wsi znajduję się zespół dworski, który powstał ok.1735 r. Pozostałe zabudowania na terenie wsi zarówno mieszkalne jak i gospodarcze pochodzą z XIX w. Na wschodnim krańcu wsi, przy drodze prowadzącej do Mirosławic postawiono w 1972 r. kapliczkę w formie krzyża na cokole z kamienia. Kapliczka została wzniesiona na pamiątkę osiedlenia się ludności na tych terenach w 1945 r.

Kamionna to z kolei wieś ulicówka (wieś, której domy stoją w dwóch zwartych szeregach po obu stronach drogi). Także tutaj, co charakterystyczne dla tego obszaru znajduje się zespół dworski, zbudowany w połowie XVIII w., na terenie wsi znajdują się również budynki pochodzące z XVIII w., jednak większość zabudowy pochodzi z końca wieku XIX. Szczególnym miejscem we wsi jest figura św. Jana Nepomucena, wyrzeźbiona w stylu barokowym przez nieznanego artystę. Figura św. Jana Nepomucena

Mirosławice to wieś wielodrożnicowa wraz z zespołem dworskim (dawniej Mirosławiczki), położona przy drodze przelotowej, rozwidlającej się od Wrocławia w kierunku na Świdnicę i Sobótkę, przecięta przepływającą rzeką - Czarną Wodą. Linia rzeki wyraźnie rozdziela miejscowość na dwie części. Zabudowa nie ma raczej charakteru zwartego; budynki zlokalizowane głównie przy drogach przecinających wieś, w mniej lub bardziej rozproszonych zespołach. Mirosławice wymienione zostały po raz pierwszy pod nazwą Mirslewicz w 1371 r. w dokumencie z okresu panowania czeskiego. W czasie panowania pruskiego, a potem niemieckiego, do 1936 roku używana była nazwa Mörschelwitz.

Siedlakowice wieś o charakterze ulicówki. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi już z 1245 r., jednak zachowany do dnia dzisiejszego dwór pochodzi dopiero z połowy XIX w. Na początku XIV w. w Siedlakowicach znajdował się kościół parafialny, przemianowany w 1597 r. na kościół filialny. W czasie wojny trzydziestoletniej, trwającej w latach 1618-1648, kościół został zniszczony i dopiero sto lat później, bo ok. 1730 r. została wybudowana kaplica. Już w XX w., a dokładnie w 1932 r. dobudowano wieżę, a w latach 80. XX w. dodatkowo Kościół filialny p.w. Matki Bożej Bolesnej i św. Anny w Siedlakowicach
rozbudowano kaplicę do obecnych rozmiarów.

Kościół parafialny WNMP w Zachowicach Zachowice wieś wielodrożnica. Teren miejscowości jest od bardzo dawna zasiedlony, o czym świadczy fakt, że na zachód od wsi przy eksploatacji piasku odkryto cmentarzysko, w którym były groby pochodzące z czasów kultury łużyckiej ok. XIV w. p.n.e.). Na terenia samej miejscowości znajdują się zabudowania z przełomu XIX i XX w., najstarszym obiektem jest kościół parafialny WNMP.

 

Materiał opracowała Karolina Kandut
na podstawie:
"Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie. Monografia krajoznawcza"
"Miasto i Gmina Sobótka. Inwentaryzacja krajoznawcza województwa wrocławskiego."