√ SZYBKI KONTAKT

Parafia Wniebowzięcia NMP
Zachowice, ul. Słoneczna 6
55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71 / 316 87 72
e-mail: parafia@parafia.zachowice.pl
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2013
 

STYCZEŃ
Intencja ogólna
Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.
Intencja misyjna
Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.
LUTY
Intencja ogólna
Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.
Intencja misyjna
Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.
MARZEC
Intencja ogólna
Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.
Intencja misyjna
Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.
KWIECIEŃ
Intencja ogólna
Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.
Intencja misyjna
Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.
MAJ
Intencja ogólna
Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.
Intencja misyjna
Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.
CZERWIEC
Intencja ogólna
Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.
Intencja misyjna
Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.
LIPIEC
Intencja ogólna
Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.
Intencja misyjna
Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.
SIERPIEŃ
Intencja ogólna
Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.
Intencja misyjna
Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.
WRZESIEŃ
Intencja ogólna
Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.
Intencja misyjna
Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.
PAŹDZIERNIK
Intencja ogólna
Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.
Intencja misyjna
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.
LISTOPAD
Intencja ogólna
Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.
Intencja misyjna
Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.
GRUDZIEŃ
Intencja ogólna
Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.
Intencja misyjna
Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.